BAYİLİK SAYFASI

 

 

YETKİLİ SATICILIK BAŞVURU FORMU

FİRMA BİLGİLERİ
Firma Adı / firma Ünvanı
Adres
Firmanız'ın Faaliyet Alanı
Firmada  1. Yetkili  Adı-Soyadı  ve ünvanı
Firmada  2. Yetkili  Adı-Soyadı  ve ünvanı
Telefon
Faks
GSM No
E-posta
Firmanızı'ın Statüsü
( çok ortaklı, şahıs firması, diğer )
Çalışan Sayısı
Kuruluş yılı
Şube Sayısı
   

FİNANSAL BİLGİLER

Ticaret Odası  -  Sicil No
 -  
Vergi Dairesi  -  Vergi No
 -  
Ciro   ( 2004 - 2005 )
YTL  - YTL  
2006 Yılı ciro Hedefi ( Tahmini) YTL
Verebileceğiniz Teminat Cinsi
Verebileceğiniz Teminat Miktarı
Çalıştığınız Banka Şubesi - Hesap No
Çalıştığınız Banka Şubesi - Hesap No
-  
-  
   

DİĞER BİLGİLER

Firmaya Ait araç Sayısı
ticari          binek  
Pazarlama  Şekli
Pazarlama Personel Sayısı
Müşteri Profili
Yetkili Satıcısı Olduğunuz Firmalar
Deponuz'un Büyüklüğü ( M2)
Spot Çalışılan Ürün Detayı
Firmamızdan Nasıl Haberdar Oldunuz
( Gazete- Dergi, Arama motoru, Katalog,
Tanıdık önerisi, diğerleri)
Yetkili Satıcısı Olmayı Düşündüğünüz Bölge / Şehir
Firmanız Hakkında eklemek istediğiniz diğer tanıtıcı bilgiler
Medya  çeşitlerinden en çok takip ettikleriniz
Formu dolduran'ın Adı - Soyadı

                                                                         

 

© 2006  GÜZEL TİCARET GIDA SANAYİ ve PAZARLAMA  A. Ş.